EENDJESRACE

START OM 14U

INFO & REGLEMENT

INFO
 • Eendjes blijven eigendom van de organisatie. U koopt uw nummer voor de race maar niet het fysieke eendje.
 

REGLEMENT

 1. De Eendjesrace heeft plaats tijdens het Foorfesteyn (Pinksterweekend) te Steenhuffel op 30 mei 2020.
 2. De start van de wedstrijd vindt plaats op 30 mei om 15u. De organisatie beslist het tijdstip afhankelijk van technische, organisatorische of weersomstandigheden. De start van de wedstrijd is voorzien in de Kouhagenstraat ter hoogte van de Molenbeek. Alle geregistreerde eendjes worden zo tegelijk mogelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten. De aankomst is voorzien aan Kasteel Diepensteyn. Het eendje dat als eerste uit de trechtervormige finish komt, wint de wedstrijd.
 3. Iedereen die een eendje koopt steunt hiermee vzw Eindelijk en de Parochie van Steenhuffel.
 4. Deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd na betaling (kopen steunkaart of overschrijving). Deelnemen kan t.e.m. 26 mei 2020. Daarna worden geen inschrijvingen voor de eendjesrace meer aanvaard en zullen geen registraties meer worden aangenomen.
 5. Na de registratie wordt een uniek nummer toegekend dat het wedstrijdeendje zal dragen tijdens de koers (indien u een steunkaart kocht vind u hier uw persoonlijk nummer. Voor isnchrijvingen via de website ontvangt u de week voordien uw persoonlijke nummer). Op basis van dit eendjesnummer zullen de deelnemers alsook de winnaar kunnen worden geïdentificeerd.
 6. Het eendjesnummer dat de deelnemer aan de wedstrijd via mail ontvangt, wordt gelinkt aan een wedstrijdeendje. Dit gebeurt in volgorde van registratie.
 7. Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk mogelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag.
 8. De winnaar van de wedstrijd is het eendje dat als eerste uit de trechtervormige finish komt. Het eerste eendje dat in deze trechter zwemt zal de winnaar zijn van de hoofdprijs, de volgende eendjes worden in volgorde geregistreerd voor de overige prijzen toe te kennen. BELANGRIJK: enkel aanwezige kunnen aanspraak maken op de prijzen. Indien uw nummer wint maar u bent niet aanwezig zal de prijs gaan naar de volgende in lijn.
 9. Enkel de eendjes eigendom van en genummerd door de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor een prijs. Zij blijven eigendom van de organisatie. De organisatie is toegestaan elk eendje dat niet overeen stemt met het wedstrijdeendje te allen tijde uit de wedstrijd te nemen.
 10. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.
 11. De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijd traject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen.
 12. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden of overmacht. De organisatie heeft steeds het recht om eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.
 13. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek. Het is verboden om de traject-afsluiting te overschrijden. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.
 14. Mogelijke betwistingen door praktische of andere obstakels worden door de organisatie behandeld.
 1. Het Belgische recht is van toepassing.
 2. Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht te hebben kennisgenomen van de inhoud van dit reglement. De registratie impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en dat hij elke beslissing zal aanvaarden die de organisatoren nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

Contactgegevens Bond Oud-Leiding Steenhuffel

Mail: bjiemats@gmail.com